Polski
Śledź nas na:

Fizjoterapia u pacjentów po przebytym COVID-19

Pacjenci, którzy przebyli COVID-19 i ukończyli leczenie kliniczne, mogą potrzebować fizjoterapii oddechowej. Dlaczego? Duża liczba chorych, która pokonała zakażenie SARS-CoV-2 i zakończyła kompleksowy proces leczenia, w dalszym ciągu nie wróciła do pełni zdrowia. U części osób zakażenie wpłynęło negatywnie na ogólną wydajność organizmu oraz na pogorszenie komfortu oddychania. Około 10-15% przypadków prezentuje ciężki przebieg choroby, a 5% chorych znajduje się w stanie krytycznym.

Fizjoterapia może być niezwykle korzystna w leczeniu oddechowym, a rehabilitacja pacjentów może pomóc im wrócić do zdrowia po zakażeniu koronawirusem. Fizjoterapia oddechowa koncentruje się na ostrych i przewlekłych zaburzeniach oddechowych pacjentów oraz poprawia zdolności regeneracyjne organizmu po ostrej fazie choroby.

Super Indukcyjna Stymulacja to innowacyjna technologia, która opiera się na działaniu pola elektromagnetycznego wysokiej intensywności. Terapia wywołuje intensywne, ale delikatnie skurcze mięśni oddechowych. Celem rehabilitacji oddechowej, dzięki zastosowaniu Super Indukcyjnej stymulacji, jest wzmocnienie przepony, mięśni międzyżebrowych oraz poprawa krążenia krwi w okolicy klatki piersiowej.  

Seria przeprowadzonych studium przypadków pacjentów pocovidowych wykazała wysoką skuteczność zastosowania technologii w 4-tygodniowym protokole kompleksowej rehabilitacji, który polegał na wzmacnianiu mięśni oddechowych oraz leczeniu zaburzeń motorycznych układu mięśniowo-szkieletowego. Po 4 tygodniach intensywnej rehabilitacji zaobserwowano znaczącą poprawę zarówno parametrów spirometrycznych, jak i poprawę funkcjonowania całego układu mięśniowo-szkieletowego. Wniosek jest taki, że technologia BTL-6000 SIS może być skutecznie zintegrowana z kompleksowym procesem usprawniania pacjentów, gdyż wywołuje różnorodne, pozytywne efekty terapeutyczne, przyspieszające powrót do zdrowia po przebytym COVID-19.