Polski
Śledź nas na:

Podstawowe właściwości

473×245_FLEXI_CARDIO_WIRELESS

Bezprzewodowy moduł
do próby wysiłkowej

Bezprzewodowy moduł do próby wysiłkowej umożliwia wykonanie najwyższej jakości zapisu EKG i podglądu na bieżąco wszystkich 12-stu odprowadzeń EKG na ekranie komputera oraz na wyświetlaczu aparatu.

473×245_ECG_compatibility

Kompatybilność z aparatami EKG

Standardowa konfiguracja systemu do prób wysiłowych zawiera aparat EKG. Posiada on zasilanie akumulatorowe, co umożliwia wykorzystanie go jako niezależne, przenośne urządzenie do badań spoczynkowych. Dodatkowo każdy aparat EKG firmy BTL można wykorzystać jako moduł wejściowy do systemu próby wysiłkowej.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint jest systemem, który integruje w jednej platformie medycznej wszystkie moduły diagnostyczne niezbędne dla pracowni kardiologicznej: spoczynkowe EKG, systemy do prób wysiłkowych, holtery EKG, holtery ciśnieniowe ABPM oraz spirometrię.

Podstawowe właściwości

  E300 E600
Możliwość automatycznego pomiaru BP W celu zapewnienia maksymalnego komfortu użytkownika, system umożliwia dokonanie automatycznego pomiaru ciśnienia, który dokonuje pomiarów z predefiniowamych interwałach czasowych. Yes Yes
Zmiana położenia punktu J przy pomiarze odcinka ST Pozycja punktu J może być zmieniana przed, podczas oraz po teście, aby precyzyjnie określić punkt pomiaru odcinka ST. Yes Yes
Możliwość tworzenia własnych protokołów badania Można modyfikować predefiniowane protokoły pomiarowe lub tworzyć nowe. Yes Yes
Trendy HR, ST, BP oraz obciążenia Yes Yes
Automatyczne i ręczne sterowanie obciążeniem Yes Yes
Kontrola kontaktu elektrod Pozwala określić, czy elektrody są poprawnie przymocowane do pacjenta. Yes Yes
Tworzenie własnych profili Każdy użytkownik może zdefiniować swój własny profil (podgląd wstęgi EKG, wydruk raportu, parametry diagnostyczne, itd.). Te ustawiania zostaną wprowadzone, kiedy rozpocznie się badanie.   Yes
Zatrzymanie obrazu z sygnałem EKG Można zatrzymać i ponownie uruchomić sygnał EKG podczas testu. To jest bardzo ważne, kiedy podczas badania pojawią się zdarzenia.   Yes
Moduł QT Moduł QT jest unikalnym narzędziem służącym do analizy ryzyka nagłej śmierci z powodu wystąpienia zespołu długiego QT. Wykorzystana metoda prostej stycznej jest dostosowana do pomiarów odcinka QT przy podwyższonym HR, kiedy trudno ustalić powrót sygnału do linii bazowej lub kiedy fala T ma dwa szczyty.   Yes
Detekcja i analiza arytmii Kiedy tylko pojawi się arytmia podczas badania, zostanie wyświetlony znacznik nad sygnałem EKG oraz na trendzie. Arytmie można również przeanalizować po zakończeniu badania.   Yes
Analiza ryzyka choroby wieńcowej Narzędzie do analizy ryzyka choroby wieńcowej wykorzystuje światowe wyniki badań, aby na ich podstawie określić przewidywane ryzyko choroby wieńcowej (CAD) oraz śmierci pacjenta.   Yes
Mapy ST Mapy ST służą do wyświetlenia przestrzennej orientacji odchylenia odcinka ST. Jest to jedyny sposób, aby potwierdzić występowanie uniesienia odcinka ST z lustrzanym odbiciem.   Yes
Przewidywanie maksymalnego obciążenia Oprogramowanie automatycznie przewiduje maksymalne obciążenie pacjenta podczas próby wysiłkowej . Możliwe jest wybranie jednej z 8 formuł używanych do określenia tego obciążenia, w zależności od kondycji i wieku pacjenta.   Yes
Możliwość przełączania do protokołu RAMP W każdej chwili badania można przełączyć klasyczny krokowy protokół nan protokół typu RAMP./I]   Yes
Cyrkiel do ręcznego pomiaru zapisu EKG Przy użyciu tego cyrkla można dokonać pomiarów odcinków i amplitud sygnału EKG.   Yes
Obrazowanie Relief Obrazowanie Relief pozwala lekarzowi dokonać natychmiastowej wzrokowej analizy odcinka ST i szybkie wychwycenie nieprawidłowości w zapisie EKG.   Yes