Polski
Śledź nas na:

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Zastosowanie:
inwazyjne i nieinwazyjne

Urządzenie przenośne
do 11 godzin pracy na akumulatorze

Zmniejszone ryzyko
niewłaściwych ustawień
Przeznaczenie:
dorośli

ZASTOSOWANIE

• Wentylacja kontrolowana ciśnieniem (P A/C)
• Wentylacja kontrolowana objętością (V A/C)
• Wentylacja ze stałym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP)
• Wentylacja wspomagana ciśnieniowo z wentylacją bezdechu (PSV/ST)
• Możliwość podłączenia tlenu ze źródeł niskociśnieniowych
• Synchronizowana spontaniczna wentylacja obowiązkowa kontrolowana objętością (V SIMV)
• Synchronizowana spontaniczna wentylacja obowiązkowa kontrolowana ciśnieniem (P SIMV)
• Możliwość podłączenia tlenu ze źródeł niskociśnieniowych

MONITOROWANE PARAMETRY

• Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP)
• Dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (PEEP)
• Szczytowe ciśnienie w drogach oddechowych (PAW)
• Wdechowa objętość oddechowa (VTI)
• Wydechowa objętość oddechowa (VTE)
• Całkowita częstość oddechów (Rtot)
• Stosunek I:E (I:E)
• Stosunek I/T (I/T)
• Czas wydechu (E Time)
• Wdechowa objętość minutowa (Min VI) M Vol
• Objętość oddechowa westchnięcia Vt Sigh
• Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej FiO2
• Przeciek Leak
• Indeks bezdechu (AI)
• Czas bezdechu (TA APNEA)
• % spontanicznych (Spont)

PARAMETRY TECHNICZNE

USTAWIENIA RESPIRATORA

Objętość oddechowa (Vt) 50–2000 ml
Szczytowe ciśnienie wdechowe (PIP) 2–55 mbar konfiguracja z zaworem
6–30 mbar konfiguracja z przeciekiem
Kontrola ciśnienia (P Control) 5–55 mbar konfiguracja z zaworem
6–30 mbar konfiguracja z układem z ustalonym
przeciekiem nieszczelności
Stosunek I:E (I:E) 1:1–1:199
Stosunek I/T (I/T) 0,5–50%
Czas wdechu (Insp Time) 0,3–6,0 s w trybie P A/C i V A/C
0,3–2,4 s w trybie P SIMV i V SIMV
Częstość oddechów (R-Rate) 1–60 bpm w trybie V A/C i P A/C
1–40 bpm w trybie P SIMV i V SIMV
Czułość wdechowa (I Sens) 6 poziomów
Czułość wydechowa (E Sens) 5–95% przepływu szczytowego
Wzorzec przepływu (Flow Pattern) przepływ stały, opadający, sinusoidalny
PEEP 0,5–20 mbar
Czas narastania 4 poziomy
Czas bezdechu AUTO lub 1–60 s
Minimalna wdechowa objętość
oddechowa (Min VTI)
30–2000 ml
Maksymalna wdechowa objętość
oddechowa (Max VTI)
80–3000 ml
Minimalna wydechowa objętość
oddechowa (Min VTE)
30–2000 ml
Maksymalna wydechowa objętość
oddechowa (Max VTE)
80–3000 ml
Maksymalna częstość oddechów (Max Rtot) 10–70 bpm
Minimalne szczytowe ciśnienie
wdechowe (Min PIP)
PIP–20% (nie regulowany PPPP oddechach ciśnieniowych)
Zakres: 2–52 (V SIMV); Od 2–82 (V A/C)
Maksymalne Szczytowe ciśnienie
wdechowe (Max PIP)
PIP+20% (nie regulowany przy oddechach ciśnieniowych)
Zakres: 12–90 przy oddechach objętościowych
Minimalny czas wdechu (Min I time) 0,1–2,8 s
Maksymalny czas wdechu (Max I time) 0,8–3 s
Minimalne stężenie tlenu w mieszaninie
oddechowej (Min FIO2)
18–90 %
Maksymalne stężenie tlenu w mieszaninie
oddechowej (Max FIO2)
30–100 %
 
SPECYFIKACJA PARAMETRÓW WYDAJNOŚCI
Objętość 50–2000 ml
Ciśnienie 2–55 mbar
Czas wydechu 0,3–6,0 s
Tempo 1–60 b/min
Czułość wdechowa 6 poziomów
Czułość wydechowa 5–95%
Sight VT VT×1 do VT×2
 
AKCESORIA
Złącze wlotu tlenu, kabel zasilający (3 m), zestaw do pomiaru FiO2
 
ARTYKUŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Blok wydechowy do użytku przez jednego pacjenta (x2), wlotowy filtr powietrza, obwód pacjenta z zaworem wydechowym (podwójne wejście), obwód pacjenta z zaworem wydechowym (pojedyńcze wejście)