Polski
Śledź nas na:

Podstawowe właściwości

BTL_Cardiology_Excelent-signal-quality2

Najwyższa jakość zapisu

Rejestratory holterowskie firmy BTL umożliwiają uzyskanie zapisu EKG w najwyższej jakości nawet podczas wysokiej aktywności pacjenta (np. gwałtownych ruchów). Dzięki temu, zapis EKG jest pozbawiony artefaktów, a lekarz spędza mniej czasu na weryfikacje automatycznej analizy.

Obrazowanie Relief

Obrazowanie Relief zapewnia uproszczone spojrzenie na sygnał EKG. To wyjątkowe narzędzie pozwala lekarzowi dokonać natychmiastowej wzrokowej analizy wszystkich nieprawidłowości, które nie są zazwyczaj widoczne przy użyciu tradycyjnych metod analizy sygnału EKG. Głównym zadaniem tego obrazowania jest łatwe wykrycie migotania/trzepotania przedsionków oraz zmian w odcinku ST. Jest to niezwykle skuteczne w ujawnianiu innych patologii i może znacznie przyspieszyć analizę zapisu holterowskiego.

BTL-Cardiology_Poincare-graph

Obrazowanie Poincaré

Obrazowanie Poincare służy do wykrywania zmienności rytmu zatokowego (HRV), migotania przedsionków, identyfikowania pobudzeń ektopicznych, wykrywania pauz, weryfikacji diagnostyki automatycznej oraz analizy jakościowej zapisu EKG.

BTL_Cardiology_Patient-activity-monitor

Monitor aktywności pacjenta

Każdy rejestrator holterowski BTL posiada wbudowany czujnik ruchu, który pozwala lekarzowi zobaczyć dokładnie w których okresach badania pacjent wykonywał wzmożoną aktywność fizyczną. Daje to możliwość bezpośredniej korelacji wykresu aktywności pacjenta z wykresem częstości akcji serca pacjenta, a także z innymi wykresami.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

BTL CardioPoint jest systemem, który integruje w jednej platformie medycznej wszystkie moduły diagnostyczne niezbędne dla pracowni kardiologicznej: spoczynkowe EKG, systemy do prób wysiłkowych, holtery EKG, holtery ciśnieniowe ABPM oraz spirometrię.

Parametry techniczne

  H100 H300 H600
Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń Pobudzenia serca są sortowane względem morfologii w klasy oraz z podklasy, aby pokazać najdrobniejsze różnice w kształtach poburzeń. Yes Yes Yes
Analiza rytmu Wszystkie rytmy są przedstawione w tabelach oraz wykresach i posortowane według ważności, czasu trwania, tętna, itd. Yes Yes Yes
Graficzne rozdzielanie klas To narzędzie umożliwia rozdzielenie morfologii w łatwy sposób. Jest to szczególnie użyteczne przy klasach niejednorodnych lub w celu eliminacji zakłóceń.     Yes
Detekcja i analiza kardiostymulatorów Z detekcją stymulatorów serca, wszystkie wyzwolenia stymulatora czy pobudzenia wystymulowane są zidentyfikowane przez system na wstędze EKG.   Yes Yes
Rozszerzona analiza kardiostymulatorów Zaawansowana analiza kardiostymulatorów daje możliwość oceny pracy stymulatora (w tym błędów stymulacji czy czuwania).      Yes
HRV analiza tabelaryczna Analiza HRV czasowa i częstotliwościowa jest przeprowadzana na podstawie pomiarów godzinowych, całodniowych, z podziałem na dzień/noc. Wyniki są przedstawione w postaci tabel. Yes Yes Yes
HRV trendy Wartości HRV są przedstawione na wykresach czasu i mogą być dokonanie odniesienie do wykresu tętna lub aktywności pacjenta.   Yes Yes
ST analiza tabelaryczna Ta tabela, zwana również jako Ischemic burden, pokazuje maksymalny, minimalny oraz średni poziom ST w każdym odprowadzeniu. Pokazuje również jak często (w %) występowało uniesienie, obniżenie ST lub kiedy odcinek ST był na linii bazowej. Yes Yes Yes
ST trendy Odcinek ST jest przedstawiony na wykresie czasu. Wszystkie uniesienia lub obniżenia są zaznaczone kolorem.   Yes Yes
QT, QTc analiza tabelaryczna Zarówno wartości QT, jak i QTc są przedstawione w postaci tabel względem podziałów godzinowych, całodobowych oraz dzień/noc.   Yes Yes
QT, QTc trendy Wartości QT i QTc są przestawione na wykresie czasu. Wszystkie nieprawidłowe wartości (za wysokie lub za niskie) są zaznaczone kolorem.   Yes Yes
Wykresy QT/RR oraz QT/HR Wartości QT(c)/RR oraz QT(c)/HR doskonale pokazują zależności odcinka QT od tętna. Odcinek QT powinien dostosować się do wyższego tętna poprzez swoje skrócenie. Jeżeli nie można tego zaobserwować na wykresie, użytkownik może zaznaczyć podejrzane wartości do późniejszej analizy na wstędze EKG.     Yes
PQ analiza tabelaryczna Wartości PQ są przedstawione w postaci tabel względem podziałów godzinowych, całodobowych oraz dzień/noc.     Yes
PQ trendy Wartości PQ są przedstawione w postaci wykresów czasowych. Wszystkie nieprawidłowe wartości (za wysokie lub za niskie) są zaznaczone kolorem.     Yes
Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR Wartości PQ/RR oraz PQ/HR doskonale pokazują zależności odcinka PQ od tętna. Odcinek PQ powinien dostosować się do wyższego tętna poprzez swoje skrócenie. Jeżeli nie można tego zaobserwować na wykresie, użytkownik może zaznaczyć podejrzane wartości do późniejszej analizy na wstędze EKG.     Yes
Monitor aktywności pacjenta Każdy rejestrator holterowski BTL, posiada wbudowany czujnik ruchu. Daje to możliwość korelacji wykresu aktywności z wykresem tętna i innymi wykresami w systemie.     Yes
Obrazowanie Waterfall Narzędzie Waterfall pokazuje poszczególne pobudzenia serca, które są ułożone warstwowo jeden po drugim.  Za pomocą tego narzędzia wszystkie nieprawidłowości (deformacje, przekierowania , zmienności szczytów, zmiany czasu trwania odcinków, ektopie, przedwczesne skurcze) mogą być wykryte i przeanalizowane.     Yes
Obrazowanie Relief Narzędzie Relief daje zupełnie inne spojrzenie na sygnał EKG. Zamiast standardowej krzywej EKG, wyświetla dane w płaszczyźnie i pozwala lekarzowi dokonać natychmiastowej wzrokowej analizy wszystkich nieprawidłowości, które nie są zazwyczaj widoczne przy użyciu tradycyjnych metod analizy sygnału EKG.      Yes
Obrazowanie Poincaré Obrazowanie Poincare służy do wykrywania zmienności rytmu zatokowego (HRV), migotania przedsionków, identyfikowania pobudzeń ektopicznych, wykrywania pauz oraz analizy jakościowej zapisu EKG.      Yes
Histogramy RR Histogramy RR służą do przedstawienia wartości RR względem czasu. Wszystkie nieprawidłowe wartości (za wysokie lub za niskie) są zaznaczone kolorem.     Yes
Wykres PSD Wykres PSD umożliwia przeprowadzenia diagnozy przewlekłego zmęczenia, zaburzenia snu lub syndrom wypalenia.     Yes